Bài giảng trọng tâm Toán 10: Vector

Bài giảng trọng tâm Toán 10: Vector

Tài liệu Bài giảng trọng tâm Toán 10: Vector được tailieumonster.com trích từ cuốn sách Các Bài Giảng Trọng Tâm Theo Chương Trình Chuẩn Toán 10 của nhóm tác giả Cự Môn: Lê Hồng Đức, Vương Ngọc, Nguyễn Tuấn Phong, Lê Hữu Trí, Lê Bích Ngọc.

Đ1. VECTƠ.
Dạng toán 1: Mở đầu về vectơ.
Dạng toán 2: Chứng minh một đẳng thức vectơ.
Dạng toán 3: Xác định điểm M thoả một đẳng thức vectơ cho trước.
Dạng toán 4: Biểu diễn một vectơ thành tổ hợp vectơ.
Dạng toán 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau.
Dạng toán 6: Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Dạng toán 7: Xác định đặc tính K của đối tượng S khi nó thoả mãn một đẳng thức vectơ.
Đ2 HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ.
Dạng toán 1: Toạ độ vectơ – Toạ độ điểm.
Dạng toán 2: Biểu diễn vectơ c (c1; c2) theo các vectơ a (a1; a2), b (b1; b2).
Dạng toán 3: Xác định toạ độ điểm M thoả mãn một đẳng thức vectơ, độ dài.
Dạng toán 4: Vectơ cùng phương – Ba điểm thẳng hàng – Định lý Menelaus.
Dạng toán 5: Phương pháp toạ độ hoá.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề phương pháp giải điện xoay chiều