Bài giảng trọng tâm Toán 10: Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng

Bài giảng trọng tâm Toán 10: Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng

Tài liệu Bài giảng trọng tâm Toán 10: Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng được THI247.com trích từ cuốn sách Các Bài Giảng Trọng Tâm Theo Chương Trình Chuẩn Toán 10 của nhóm tác giả Cự Môn: Lê Hồng Đức, Vương Ngọc, Nguyễn Tuấn Phong, Lê Hữu Trí, Lê Bích Ngọc.

Đ1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ.
Đ2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
Dạng toán 1: Tính tích vô hướng của hai vectơ.
Dạng toán 2: Chứng minh đẳng thức về tích vô hướng hay độ dài.
Dạng toán 3: Chứng minh tính vuông góc – Thiết lập điều kiện vuông góc.
Dạng toán 4: Sử dụng tích vô hướng giải các bài toán định lượng, định tính.
Dạng toán 5: Tìm điểm M thoả mãn đẳng thức về tích vô hướng hay độ dài.
Dạng toán 6: Sử dụng biểu thức toạ độ của tích vô hướng.
Đ3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Dạng toán 1: Giải tam giác.
Dạng toán 2: Chứng minh tính chất của tam giác.
Dạng toán 3: Chứng minh các hệ thức trong tam giác.
Dạng toán 4: Tập hợp điểm.

[ads]

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất