Bài giảng trọng tâm Toán 10: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài giảng trọng tâm Toán 10: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tài liệu Bài giảng trọng tâm Toán 10: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng được  tailieumonster.com trích từ cuốn sách Các Bài Giảng Trọng Tâm Theo Chương Trình Chuẩn Toán 10 của nhóm tác giả Cự Môn: Lê Hồng Đức, Vương Ngọc, Nguyễn Tuấn Phong, Lê Hữu Trí, Lê Bích Ngọc.

Đ1. ĐƯỜNG THẲNG.
Dạng toán 1: Phương trình đường thẳng.
Dạng toán 2: Lập phương trình đường thẳng.
Dạng toán 3: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Dạng toán 4: Điểm và đường thẳng.
Đ2. ĐƯỜNG TRÒN.
Dạng toán 1: Phương trình đường tròn.
Dạng toán 2: Lập phương trình đường tròn thoả mãn điều kiện cho trước.
Dạng toán 3: Vị trí tương đối của điểm, đường thẳng và đường tròn.
Dạng toán 4: Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) (tâm I(a,b) bán kính R) thoả mãn điều kiện K.
Dạng toán 5: Lập phương trình tiếp tuyến chung của 2 đường tròn (C1) và (C2).
Dạng toán 6: Điểm và đường tròn.
Đ3. ELÍP.
Dạng toán 1: Các định các thuộc tính của Elíp (E).
Dạng toán 2: Lập phương trình của Elíp (E).
Dạng toán 3: Vị trí tương đối của điểm, đường thẳng và Elíp.
Dạng toán 4: Điểm và Elíp.
Đ4. HYPEBOL.
Dạng toán 1: Xác định các thuộc tính của Hypebol (H).
Dạng toán 2: Lập phương trình của Hypebol (H).
Dạng toán 3: Xét vị trí tương đối của điểm, đường thẳng, Elíp và Hypebol.
Dạng toán 4: Điểm và Hypebol.
Đ5. PARABOL.
Dạng toán 1: Xác định các thuộc tính của Parabol (P).
Dạng toán 2: Lập phương trình của Parabol (P).
Dạng toán 3: Vị trí tương đối của điểm, đường thẳng và Parabol.
Dạng toán 4: Điểm và Parabol.
Đ6. BA ĐƯỜNG CÔNÍC.

Đọc tiếp  Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác

TẢI PDF TÀI LIỆU