BÀI GIẢNG LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ

Mục lục bài viết

1. Khái niệm:

Lập dàn ý bài văn tự sự là nêu rõ những nội dung chính cho câu chuyện mà mình sẽ viết, sẽ kể.

2. Dàn ý chung:

+ Mở bài: Giới thiệu câu chuyện (hoàn cảnh, không gian, thời gian, nhân vật,…).

+ Thân bài: những sự việc, chi tiết chính theo diễn biến câu chuyện.

+ Kết bài: Kết thúc câu chuyện (có thể nêu cảm nghĩ của nhân vật, hoặc một chi tiết thật đặc sắc, ý nghĩa).

3. Cách lập dàn ý bài văn tự sự:

– Muốn lập dàn ý, cần dự kiến đề tài, xác định các nhân vật, chọn và sắp xếp các sự việc, chi tiết tiêu biểu một cách hợp lí.

Đọc tiếp  SOẠN LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ SIÊU NGẮN