400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945 – 2000

400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945 – 2000

lich su 12

400 câu trắc nghiệm lịch sử 12

Câu 1. Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối thắng lợi thuộc về
A. phe Đồng minh. B. các lực lượng dân chủ tiến bộ
C. Mĩ và Liên Xô. D. Anh và Pháp
Câu 2. Hội nghị cấp cao ở Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài
A. 8 ngày. B. 9 ngày. C. 10 ngày. D. 11 ngày
Câu 3. Đại diện cho Liên Xô tham dự Hội nghị cấp cao ở Ianta là
A. Thủ tướng Stalin. B. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởngStalin
C. Tổng thống Stalin
D. Chủ tịch Ủy ban Quân đội Stalin
Câu 4. Nước nào sau đây không có mặt ở Hội nghị cấp cao ởIanta?
A. Anh. B. Mĩ. C. Pháp. D. Liên Xô

Câu 5. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã
A. phân công Pháp và Anh phản công tiến đánh NhậtBản
B. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật trước khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu
B. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật khi chiến tranh đang diễn ra ở châuÂu
D. quyết định Liên Xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở châuÂu
Câu 6. Phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô?
A. Đông Đức. B. Đông Âu. C. Đông Bec – Lin D. Tây Đức
Câu 7. Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta thì hai nước trở thành trung lập là
A. Pháp và Phần Lan. B. Áo và Phần Lan
C. Áo và Hà Lan. D. Phần Lan và Thổ Nhĩ Kì

Đọc tiếp  Đề thi THPTQG môn Lịch Sử các trường chuyên và Bộ GD&ĐT từ 2017 - nay

Tải thêm tài liệu trắc nghiệm Lịch Sử: Tại đây