12 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 12

12 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 12

BỒI DƯỠNG HS GIỎI 2015 – 2016
Bài 1: Cho mạch điện (hình vẽ). Mỗi nguồn cóE =6V, r = 1Ω,
R1 = R2 = R3 = 2Ω.
a. Tính cường độ dòng điện qua mạch ngoài.
b. Thay R1 bằng một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4,
cực dương bằng đồng, điện trở của bình điện phân là Rp = 2 Ω.
Tính khối lượng đồng bám vào Catốt trong thời gian 965 giây. ChoA = 64, n = 2.

TẢI PDF TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lí lớp 12 năm học 2018-2019 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương (Đề chính thức)