112 bài tập trắc nghiệm phản ứng oxi hóa – khử có đáp án

Tài liệu gồm 10 trang, tuyển tập 112 bài tập trắc nghiệm phản ứng oxi hóa – khử Hóa học 10 có đáp án.

I. SỐ OXI HÓA.
Liên quan đến phản ứng oxi hoá – khử có một đại lượng rất quan trọng đòi hỏi học sinh phải nắm vững là số oxi hoá. Vậy số oxi hoá là gì và có những quy tắc nào để xác định số oxi hoá? Bài viết sau đây sẽ làm rõ các câu hỏi này.
1. Khái niệm.
2. Các quy tắc xác định số oxi hoá.
II. PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ.
1. Khái niệm.
2. Điều kiện của phản ứng oxi hóa khử.
3. Phân loại phản ứng oxi hóa khử.
III. CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON.
Có nhiều cách khác nhau để cân bằng các phản ứng hoá học. Đối với phản ứng oxi hoá – khử, cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron là phương pháp phổ biến nhất.
1. Nguyên tắc.
2. Các bước cân bằng phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng bằng electron.
IV. CÂN BẰNG MỘT SỐ DẠNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ THƯỜNG GẶP.
Dạng 1: Phản ứng oxi hóa khử có hai nguyên tố thay đổi số oxi hóa.
Dạng 2. Phản ứng có nhiều nguyên tố thay đổi số oxi hóa.
Dạng 3. Phản ứng oxi hóa khử dạng tổng quát.
Dạng 4. Phản ứng oxi hóa khử cần kết hợp thêm phương pháp đại số.
V. DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG.
1. Tính oxi hóa – tính khử.
2. Dự đoán tính oxi hóa – tính khử của một chất.
VI. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG.
Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, có thể chia phản ứng hóa học thành hai loại: Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa (phản ứng oxi hóa – khử). Phản ứng thế, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy thuộc loại phản ứng hóa học này. Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxi hóa (phản ứng không phải oxi hóa – khử). Phản ứng trao đổi, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy thuộc loại phản ứng hóa học này.

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU